Vydáno: 1. 1. 2019
093 – Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku Na tomto účtu účetní jednotky evidují inventarizací zjištěné dočasné snížení ocenění dlouhodobého nedokončeného nehmotného majetku. Tvorba této opravné položky není daňově účinným nákladem.