Vydáno: 1. 1. 2019
094 – Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku Na tomto účtu účetní jednotky evidují inventarizací zjištěné dočasné snížení ocenění dlouhodobého nedokončeného hmotného majetku. Tvorba této opravné položky není daňově účinným nákladem.