Vydáno: 1. 1. 2019
095 – Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek Na tomto účtu účetní jednotky evidují inventarizací zjištěné dočasné snížení ocenění poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek. Tvorba této opravné položky není daňově účinným nákladem.