Vydáno: 1. 1. 2019
095 – Opravná položka k poskytnutým zálohám na stálá aktiva Na tomto účtu účetní jednotky evidují inventarizací zjištěné dočasné snížení ocenění poskytnutých záloh na stálá aktiva. Tvorba této opravné položky není daňově účinným nákladem.