Vydáno: 1. 1. 2019
096 – Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku Na tomto účtu evidujeme inventarizací zjištěné dočasné snížení ocenění složek dlouhodobého finančního majetku. Tvorba této opravné položky není daňově účinným nákladem.