Vydáno: 1. 1. 2019
111 – Pořízení materiálu Na tomto účtu alokujeme veškeré výdaje související s pořízením materiálu. V okamžiku přijetí materiálu na sklad účetní jednotky odúčtují tyto výdaje z účtu 111, a to na vrub účtu 112 Materiál na skladě. Tento účet nesmí mít k rozvahovému dni jakýkoli zůstatek. Za předpokladu, že k rozvahovému dni účetní jednotka má k dispozici účetní doklad (fakturu), avšak materiál k rozvahovému dni nedorazil, potom musí z účtu 111 účetní jednotka odúčtovat fakturovanou částku a převést ji na účet 119 Materiál na cestě. V příštím účetním období v okamžiku přijetí materiálu je potom odúčtována z účtu 119 hodnota nakoupeného materiálu a materiál je převeden na sklad a zaúčtován na účet 112 Materiál na skladě.