Vydáno: 1. 1. 2019
121 – Nedokončená výroba Nedokončenou výrobou rozumíme produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale na druhou stranu ještě nejsou hotovým výrobkem. Dále se jedná o nedokončené výkony jiných činností, při nichž nevznikají hmotné produkty.