Vydáno: 1. 1. 2019
122 – Polotovary vlastní činnosti Polotovary vlastní činnosti rozumíme produkty, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky. Na rozdíl od produktů nedokončené výroby polotovary splňují většinu kvalitativních charakteristik výrobku a lze s nimi mnohdy již samostatně nakládat.