Vydáno: 1. 1. 2019
131 – Pořízení zboží Na tomto účtu alokujeme veškeré výdaje související s pořízením zboží. V okamžiku přijetí zboží na sklad účetní jednotky odúčtují tyto výdaje z účtu 131, a to na vrub účtu 132 Zboží na skladě a v prodejnách.