Vydáno: 1. 1. 2019
139 – Zboží na cestě Pakliže k rozvahovému dni účetní jednotka neobdržela vyfakturovanou dodávku zboží, vzhledem k faktu, že účet 131 Pořízení zboží nesmí mít jakýkoli zůstatek, účtuje o zboží na cestě. V okamžiku, kdy v příštím účetním období účetní jednotka zboží obdrží, je odúčtována hodnota zboží z účtu 139 na vrub účtu 132 Zboží na skladě a v prodejnách.