Vydáno: 1. 1. 2019
151 – Poskytnuté zálohy na materiál Na tomto účtu evidujeme uhrazené zálohy související s pořizováním zásob materiálu. Účetní jednotky by měly o poskytnuté záloze účtovat až v okamžiku její faktické úhrady, nikoliv již v okamžiku přijetí zálohové faktury.