Vydáno: 1. 1. 2019
152 – Poskytnuté zálohy na zvířata Na tomto účtu evidujeme uhrazené zálohy související s pořizováním mladých zvířat. Účetní jednotky by měly o poskytnuté záloze účtovat až v okamžiku její faktické úhrady, nikoliv již v okamžiku přijetí zálohové faktury.