Vydáno: 1. 1. 2019
191 – Opravná položka k materiálu Na tomto účtu účetní jednotky evidují inventarizací zjištěné dočasné snížení ocenění zásob materiálu. Tvorba této opravné položky není daňově účinným nákladem.