Vydáno: 1. 1. 2019
193 – Opravná položka k polotovarům vlastní činnosti Na tomto účtu účetní jednotky evidují inventarizací zjištěné dočasné snížení ocenění zásob polotovarů vlastní činnosti. Tvorba této opravné položky není daňově účinným nákladem.