Vydáno: 1. 1. 2019
195 – Opravná položka ke zvířatům Na tomto účtu účetní jednotky evidují inventarizací zjištěné dočasné snížení ocenění zvířat. Tvorba této opravné položky není daňově účinným nákladem.