Vydáno: 1. 1. 2019
198 – Opravná položka k zálohám na zboží Na tomto účtu účetní jednotky evidují inventarizací zjištěné dočasné snížení ocenění poskytnutých záloh na zboží. Tvorba této opravné položky není daňově účinným nákladem.