Vydáno: 1. 1. 2019
231 – Krátkodobé bankovní úvěry Na tomto účtu účetní jednotka eviduje bankovní úvěry se splatností do jednoho roku. O jeho přijetí účetní jednotka účtuje na základě výpisu z úvěrového účtu a výpisu z bankovního účtu. Úvěr je splácen včetně úroků. Nevyúčtovala-li banka k rozvahovému dni úroky, musí účetní jednotka provést odhad výše úrokových nákladů a zaúčtovat jej do běžného účetního období.