Vydáno: 1. 1. 2019
259 – Pořizování krátkodobého finančního majetku Na tomto účtu alokujeme veškeré výdaje související s pořízením krátkodobého finančního majetku. V okamžiku zařazení tohoto majetku do používání účetní jednotky odúčtují tyto výdaje z účtu 259, a to na vrub příslušného účtu účtové skupiny 25.