Vydáno: 1. 1. 2019
311 – Pohledávky z obchodních vztahů Na tomto účtu evidujeme zejména pohledávky za odběrateli, a to jak pohledávky krátkodobé, tak i dlouhodobé povahy. Zní-li pohledávka za odběratelem na cizí měnu, potom je třeba rovněž provádět kursové přepočty. Ke sporným, pochybným a nedobytným pohledávkám lze tvořit opravné položky.