Vydáno: 1. 1. 2019
341 – Daň z příjmů Na tomto účtu účetní jednotka eviduje veškeré dluhy plynoucí z titulu daně z příjmů právnických osob, a to včetně plateb záloh na daň z příjmů. Za předpokladu, že má účet k rozvahovému dni aktivní zůstatek, potom je vykázán v aktivech.