Vydáno: 1. 1. 2019
343 – Daň z přidané hodnoty Na vrubu tohoto účtu účetní jednotka eviduje daň na vstupu, ve prospěch tohoto účtu účtuje daň na výstupu. Za předpokladu, že má účet k rozvahovému dni aktivní zůstatek, potom je vykázán v aktivech.