Vydáno: 1. 1. 2019
345 – Ostatní daně a poplatky Na tomto účtu účetní jednotka eviduje zejména předpisy majetkových daní, spotřební daně a jejich platby. Za předpokladu, že má účet k rozvahovému dni aktivní zůstatek, potom je vykázán v aktivech.