Vydáno: 1. 1. 2019
381 – Náklady příštích období V běžném účetním období dochází k úbytku peněžních prostředků, jež se týkají nákladů, které však souvisejí s obdobím následujícím. Náklady příštích období je nutné zúčtovat na příslušný nákladový účet v období, se kterým tyto věcně souvisejí, ovšem nejpozději do 4 let od jejich zaúčtování na účet Náklady příštích období. Přesto zde platí výjimka v podobě nájemného a dalších případů plynoucích z platných právních předpisů, resp. ze smluv.