Vydáno: 1. 1. 2019
413 – Ostatní kapitálové fondy Na tomto účtu účetní jednotky evidují vklady peněžní a nepeněžní podoby, a dále přijaté dary. Dotace na úhradu provozních nákladů a dotace na pořízení dlouhodobého majetku jsou evidovány na účtech účtové skupiny 34.