Vydáno: 1. 1. 2019
421 – Fondy ze zisku Fondy ze zisku lze tvořit dobrovolně např. ke krytí možných ztrát účetní jednotky (např. rezervní fond), dále pak na základě stanov obchodní korporace (tzv. statutární fond), či na jiné účely (sociální fond apod.).