Vydáno: 1. 1. 2019
427 – Jiný výsledek hospodaření minulých let Prostřednictvím tohoto účtu účetní jednotky od 1. 1. 2013 vykazují změny metody, opravy chyb minulých období, jakož i prvotní zachycení odložené daně.