Vydáno: 1. 1. 2019
428 – Nerozdělený zisk minulých let Na tomto účtu účetní jednotky sledují kumulované výdělky minulých účetních období. Nerozdělený zisk může v budoucnu sloužit jednak k úhradě ztrát, či ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů.