Vydáno: 1. 1. 2019
429 – Neuhrazená ztráta minulých let Na tomto účtu účetní jednotky sledují kumulované ztráty z minulých účetních období. Neuhrazenou ztrátu lze uhradit ze zisků minulých let, resp. ze zisku běžného období, event. lze o výši neuhrazené ztráty snížit základní kapitál. Základní kapitál však nesmí klesnout pod zákonem stanovenou úroveň.