Vydáno: 1. 1. 2019
453 – Rezerva na daň z příjmů Pokud účetní jednotka sestavuje účetní závěrku a nemá vyhotovené daňové přiznání k dani z příjmů (což je většina případů), tvoří rezervu ve výši odhadované daňové povinnosti. V příštím účetním období zaúčtuje skutečnou daňovou povinnost a zruší rezervu ve prospěch příslušného nákladového účtu ze skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů.