Vydáno: 1. 1. 2019
459 – Ostatní rezervy Mezi rezervy na potenciální rizika a ztráty řadíme např. rezervy na soudní žaloby, rezerva na garanční opravy, rezerva na ekologické škody apod. O těchto rezervách rozhoduje do značné míry účetní jednotka sama a právě zde je asi nejdůležitější vnitřní předpis účetní jednotky o rezervách.