Vydáno: 1. 1. 2019
481 – Odložený daňový dluh a pohledávka Odložený daňový dluh či odloženou daňovou pohledávku stanovíme jako součin sazby daně z příjmů platné v následujícím účetním období a výsledného přechodného rozdílu. Odložený daňový dluh účtujeme na vrub nákladového účtu v účtové skupině 59; odloženou daňovou pohledávku pak ve prospěch tohoto účtu. Zúčtování odložené daně pak provádíme protizápisem.