Vydáno: 1. 1. 2019
511 – Opravy a udržování Na tomto účtu účetní jednotky evidují náklady související s opravami a údržbou majetku. Na rozdíl od technického zhodnocení hodnota opravy nevstupuje do ocenění dlouhodobého majetku. Náklady na opravy a údržbu jsou daňově účinné.