Vydáno: 1. 1. 2019
512 – Cestovné Na tomto účtu účetní jednotky evidují náklady související s tuzemskými a zahraničními pracovními cestami zaměstnanců účetní jednotky. Součástí těchto nákladů je zejména nocležné, výdaje na jízdné a místní přepravu, stravné a další nutné vedlejší výdaje. Účetní jednotky rovněž mohou poskytovat svým zaměstnancům tzv. kapesné až do výše 40 % hodnoty stravného. Výše stravného je dána Zákoníkem práce a prováděcí vyhláškou k zákonu.