Vydáno: 1. 1. 2019
521 – Mzdové náklady Na tomto účtu účetní jednotky zachycují náklady z titulu hrubých mezd zaměstnanců, a to ve formě peněžitých i nepeněžitých plnění. Mzdové náklady z titulu hrubých mezd jsou daňově účinné.