Související články

Zdravotní pojištění - souběžné příjmy a Evropská unie
Zaměstnavatelé a odvod pojistného ze skutečné výše příjmu
Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Osoba samostatně výdělečně činná a zúčtování roku 2016 ve zdravotním pojištění
Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění v roce 2018 v příkladech
Zdravotní pojištění - zvláštní případy při placení pojistného zaměstnavatelem
Zákoník práce v kontextu zdravotního pojištění
Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění v roce 2018
Příjmy fyzické osoby nepodléhající odvodu pojistného ve zdravotním pojištění
Korekce vyměřovacího základu zaměstnance po zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2018 v příkladech
Dohody o provedení práce a minimum pro zaměstnance v roce 2017 v příkladech
Dohody o provedení práce a minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění v souvislosti s ukončením studia
Výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2016 a 2017
Změny ve zdravotním pojištění 2017/2018
Posuzování nezaopatřenosti a výdělečná činnost v zahraničí
Pracovní poměr na dobu určitou a zdravotní pojištění
Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, od 1. 1. 2017
Kdy je u zaměstnance nulové pojistné v pořádku?
Zdaňování příjmů a zdravotní pojištění
Penále ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy, průměrné mzdy a další změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2018
Jednostranné "ukončení" pracovního poměru a zdravotní pojištění
Vydáno: 1. 1. 2019
525 – Ostatní sociální pojištění Na tomto účtu účetní jednotky evidují příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem, či příspěvky na životní či důchodové pojištění. Příspěvky na tato pojištění jsou zpravidla daňově účinné.