Vydáno: 1. 1. 2019
527 – Zákonné sociální náklady Na tomto účtu účetní jednotka eviduje daňově účinné sociální náklady. Jedná se např. o úhradu stravenek zaměstnancům až do výše 55 % jejich hodnoty. Dále na tomto účtu mohou být zachyceny ochranné pomůcky pro zaměstnance (nejsou-li účtovány na účtu 501 Spotřeba materiálu).