Vydáno: 1. 1. 2019
532 – Daň z nemovitých věcí Na tomto účtu účetní jednotky evidují předpisy daně z nemovitých věcí. Tento náklad je pro účetní jednotky daňově účinný, pokud byl uhrazen.