Vydáno: 1. 1. 2019
544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení Na tomto účtu účetní jednotky evidují daňově účinné smluvní pokuty, a dále úroky z prodlení, nejčastěji vyfakturované ze strany věřitele za neplnění smluv.