Vydáno: 1. 1. 2019
545 – Ostatní pokuty a penále Na tomto účtu účetní jednotky evidují pokuty, penále a sankce od finančního úřadu či Správy sociálního zabezpečení za pozdní úhrady daní a jiných odvodů.