Vydáno: 1. 1. 2019
551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Na tomto účtu účetní jednotky zachycují účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Z rozdílu mezi účetními odpisy a odpisy dle ZDP vyčíslují účetní jednotky odloženou daň. Daňově účinné jsou odpisy daňové.