Vydáno: 1. 1. 2019
552 – Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů Na tomto účtu účetní jednotky evidují tvorbu a čerpání rezerv podle zvláštních právních předpisů (jako např. rezervu na opravu hmotného majetku). Náklady evidované na tomto účtu jsou daňově účinné.