Vydáno: 1. 1. 2019
554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv Na tomto účtu účetní jednotky evidují tvorbu a čerpání jiných rezerv (tzv. účetní rezervy), než rezerv podle zvláštních právních předpisů. Náklady evidované na tomto účtu nejsou daňově účinné.