Vydáno: 1. 1. 2019
555 – Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období Na tomto účtu účetní jednotky evidují časově rozlišené komplexní náklady příštích období. Za předpokladu, že náklady evidované na tomto účtu prokazatelně souvisí se zdanitelnými výnosy účetní jednotky, potom jsou daňově účinné.