Vydáno: 1. 1. 2019
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku Na tomto účtu účetní jednotky evidují tvorbu a rozpouštění opravných položek k majetku, jež jsou tvořeny v důsledku dočasného snížení hodnoty majetku. Na tomto účtu sledované opravné položky však nejsou daňově účinným nákladem.