Vydáno: 1. 1. 2019
557 – Tvorba a zúčtování opravných položek k zásobám Na tomto účtu účetní jednotky evidují tvorbu a rozpouštění opravných položek k zásobám, jež jsou tvořeny v důsledku dočasného snížení hodnoty zásob. Na tomto účtu sledované opravné položky však nejsou daňově účinným nákladem.