Vydáno: 1. 1. 2019
558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek k pohledávkám Na tomto účtu účetní jednotky evidují tvorbu a rozpouštění opravných položek k pohledávkám, a to ve výši stanovené Zákonem o rezervách pro zjištění základu daně. Náklady sledované na tomto účtu jsou daňově účinné.