Vydáno: 1. 1. 2019
559 – Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek k pohledávkám Na tomto účtu účetní jednotky evidují tvorbu a rozpouštění opravných položek k pohledávkám tvořeným nad rámec Zákona o rezervách pro zjištění základu daně. Na tomto účtu sledované opravné položky však nejsou daňově účinným nákladem.