Vydáno: 1. 1. 2019
563 – Kursové ztráty Na tomto účtu účetní jednotka eviduje v průběhu roku, jakož i k rozvahovému dni snížení hodnoty pohledávek a peněz, a dále zvýšení hodnot závazků z titulu změn směnného kursu. Kursové ztráty jsou daňově účinným nákladem.