Vydáno: 1. 1. 2019
564 – Náklady z přecenění cenných papírů Na tomto účtu účetní jednotky zachycují náklady související s přeceněním majetkových cenných papírů na reálnou hodnotu k rozvahovému dni. Jedná se o majetkové cenné papíry určené k obchodování. Od roku 2006 lze na tomto místě evidovat rovněž snížení reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů, a to za předpokladu, že účetní jednotka má za to, že toto snížení je trvalého rázu. Náklady evidované na tomto účtu jsou daňově účinné.