Vydáno: 1. 1. 2019
566 – Náklady z finančního majetku Na tomto účtu účetní jednotky účtují o umoření prémie dluhopisu, jakožto rozdílu mezi pořizovací cenou dluhopisu a jeho jmenovitou hodnotou. Tyto náklady jsou daňově účinné.