Vydáno: 1. 1. 2019
567 – Náklady z derivátových operací Na tomto účtu účetní jednotky účtují o změnách v reálné hodnotě derivátových kontraktů, které účetní jednotka drží za účelem obchodování, nebo k zajištění. V rámci zajišťovacích vztahů na tomto účtu vyčíslujeme náklady související se zajištěním reálné hodnoty (zajištění peněžních toků a zajištění čisté cizoměnové investice je řešeno kapitálově prostřednictvím účtu 414). Dále je na tomto účtu evidována hodnota opční prémie nakoupených opcí v okamžiku jejich splatnosti. Náklady na derivátové operace jsou daňově účinné.